یکشنبه 3 مهر 1401 - 9:2

مـقــالات

چربیها

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:48

به انگيزه طرح پيشنهاد خليل شهر به عنوان شهر پايلوت سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:44

زمينه ها ، راهكارها وقابليتهاي سرمايه گذاري در خليل شهر

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:41

خليل شهر مجازي

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:37

معنا و مبناي شهر سالم

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:36
اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.