دوشنبه 20 مرداد 1399 - 8:56

مقالات اقتصاد شهري

به انگيزه طرح پيشنهاد خليل شهر به عنوان شهر پايلوت سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:44

زمينه ها ، راهكارها وقابليتهاي سرمايه گذاري در خليل شهر

جمعه 7 شهریور 1393 - 13:41
اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.