دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:34

اطلاعيه ها

آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری خلیل شهر

اطلاعیه دفتر پیشخوان خدمات دولت خلیل شهر

اطلاعیه شورای اسلامی شهر خلیل شهر

قطع آب شرب محله رکاوند

شهرداري خليل شهر در اجراي مواد 46 و 14 آيين نامه مالي شهرداريها و مواد 9و 8 ،6 شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداريها و با عنايت به بند 2 مصوبه شماره 16 مورخ 24/10/94 شوراي محترم اسلامي شهر ، از شركتهاي ذي صلاح براي حضور در مزايده عمومي جهت واگذاري فروشگاه هاي عرضه محصولات محلي ارمغان سفر وابسته به شهرداري دعوت مي نمايد

به اطلاع همشهريان و شهروندان عزيز مي رساند كه در اجراي بند 15 ماده 55 قانون شهرداري و به منظور پيشگيري و جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و برقراري آسايش و آرامش همشهريان در سطح شهرطرح اطلاف سگهاي ولگرد بلا صاحب و مضرتوسط شهرداري با همكاري و نظارت دادستاني محترم ، كلانتري 12 ، شبكه بهداشت و درمان ، شبكه دامپزشكي و اداره حفاظت محيط زيست از تاريخ 7/11/94لغايت 11/11/94 به اجرا در خواهد آمد.

اطلاعیه برگزاری جشنواره انار

در اجراي بند 15 ماده 55قانون شهرداري و به منظور پيشگيري و جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و برقراري آسايش و آرامش همشهريان در سطح شهرطرح اتلاف سگهاي ولگرد بلا صاحب و مضرتوسط شهرداري با همكاري و نظارت دادستاني محترم ، كلانتري 12 ، شبكه بهداشت و درمان ، شبكه دامپزشكي و اداره حفاظت محيط زيست از تاريخ 3/11/93لغايت 10/11/93 به اجرا در خواهد آمد.

شوراي اسلامي شهر و شهرداري خليل شهر با همكاري اتاق اصناف شهرستان بهشهر موفق گرديدند نسبت به استقرار دفتر اتاق اصناف در خليل شهر اقدام نمايند.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.