اطلاعیه شورای اسلامی شهر خلیل شهر

به اطلاع  کلیه کشاورزان ومالکان اراضی زراعی وباغی واقع در   خلیل شهر می رساند که  به منظور شناسایی میزان و آمار  ماشین آلات وتجهیزات  کشاورزی ( تیلر، تراکتور، کمباین و..) برای تخصیص سوخت ماشین آلات، بذر و کلیه تسهیلات مرتبط با آن ، به دبیرخانه  شورای اسلامی شهر خلیل شهر،  مراجعه نمایند.

چاپ محتويات