اطلاعیه دفتر پیشخوان خدمات دولت خلیل شهر

به اطلاع شهروندان عزیزخلیل شهر میرساند
باتوجه به پایان اعتبار کارت ملی قدیمی تا اسفند سال جاری و الزامی بودن کارت ملی هوشمند از سال 97 برای همه مردم ،
صدور کارت ملی هوشمند در دفتر پیشخوان خدمات دولت خلیل شهر انجام میشود .

شماره  تماس دفتر: 01134646331.

چاپ محتويات