اطلاعیه مهم

به استحضار شهروندان فهیم خلیل شهر می رساند شهرداری خلیل شهر در نظر دارد در روزهای آتی اقدام به تصویر برداری هوایی با پهپاد یا همان نقشه برداری هوایی با پهپاد را به مرحله اجرا بگذارد.

لذا از عموم شهروندان درخواست می گردد با مجموعه مدیریت شهری خلیل شهر و تیم اجرایی هدایت و نظارت بر پهبادهمکاری لازم را معمول دارند.

ضمنا جهت استحضار شهروندان عزیر به عرض می رساند نقشه های هوایی جهت تولید نقشه های توپوگرافی، نقشه های پارسل شهری، کاداستر و سایر نقشه های موضوعی در طرح های تفصیلی و جامع شهری مورد استفاده قرار می گیرد

چاپ محتويات