راهکار های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در خلیل شهر بررسی و مورد بحث قرار گرفت.

طی جلسه ای در ناحیه مقاومت بسیج منتظرات شهادت خلیل شهر که با حضور اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار خلیل شهر و دستگاه های متولی و مستقر در شهر برگزار شد راهکار های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در خلیل شهر بررسی و مورد بحث قرار گرفت.

شهردار خلیل شهر در این جلسه بر ضرورت رعایت بهداشت از سوی شهروندان و اصناف تاکید کرد.

چاپ محتويات