نصب بنر اطلاع رسانی جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح شهر خلیل شهر توسط شهرداری.

.

چاپ محتويات