تقدیر اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار خلیل شهر از اقدامات پیشگیرانه حوزه مقاومت بسیج منتظران شهادت 02 خلیل شهر در مقابله با ویروس کرونا

مدیریت شهری خلیل شهر از اقدامات فرماندهی حوزه مقاومت بسیج منتظران شهادت 02 خلیل شهر در مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر و بر لزوم همکاری میان سپاه و شهرداری تأکید شد.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری خلیل شهر، طی دیداری که مدیریت شهری خلیل شهر  با سروان رستمی، فرماندهی حوزه مقاومت بسیج منتظران شهادت 02 خلیل شهر داشتند، از اقدامات جهادی سپاه و بسیج خلیل شهردر مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر به عمل آمد و بر لزوم همکاری میان سپاه و شهرداری تأکید شد

.
در ادامه مهندس عبدالجواد رحمانی خلیلی شهردارخلیل شهر از همکاری‌های ناحیه مقاومت بسیج حوزه 02 خلیل شهر در مقابله با ویروس کرونا با شهرداری تقدیر و تشکر کرد بر ادامه‌دار بودن این اقدامات تا شکست نهایی ویروس کرونا تاکید کرد

چاپ محتويات