حضور سه بازیکن درتیم منتخب مازندران و انتخابی تیم ملی امید

محمد جواد ناصری, رضا قاسمی , آرمین اسدیان سه بازیکن تیم فوتسال چشمه سرخ ا خلیل شهر بودند که توانستند در مرحله اول تست انتخابی تیم منتخب مازندران و انتخابی تیم ملی امید جهت اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۱۶ به موفقیت برسند و به مرحله دوم راه پیدا نمایند.

چاپ محتويات