کاشت گیاه زراعی آفتابگردان

❌کاشت گیاه زراعی آفتابگردان با گلهای زیبایش در لاین شمالی پارک خطی جنب زیرگذر کلاک در فضایی به مساحت 2500 متر مربع ،کاری متفاوت از شهرداری خلیل شهر با توجیه زیبایی شناختی و اقتصادی.

چاپ محتويات