برنامه حضور اعضا شورای اسلامی شهر در دفتر شورا

🔸شنبه: آقای حاج محمد رضا باقری خلیلی.

🔸یکشنبه:سرکار خانم گلرخ یونسی

🔸دوشنبه: دکتر ابراهیم زاهدی کلاکی.

🔸سه شنبه: عمومی .همه اعضا محترم .

🔸چهارشنبه: آقای سیدحسن حسینی رکاوندی.

🔸پنج شنبه: آقای حاج محمدرضا محمدپور خلیلی.

چاپ محتويات