دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:40
طرح درياي آرام خليل شهر

((خلاصه گزارش از آخرين وضعيت پرونده طرح درياي آرام خليل شهر))

 

نام طرح : طرح تفريحي ، گردشگري درياي آرام خليل شهر

كارفرما : شهرداري خليل شهر

نشاني محل طرح : اراضي ساحلي خليل شهر در سمت شمال خليل شهر بعد از آببندان مسلمي

وضعيت جاده دسترسي : جاده شوسه بين مزارع

مالكيت اراضي: اراضي ملي و دولتي

مساحت زمين : 109 هكتار ( m 1090000 = S ) فاقد ساخت و ساز از مساحت كل يك ميليون و نود هزار متر مربع

مساحت منابع ملي: 54519 متر مربع

مساحت منابع دولتي: پلاك 79 دولت به 5481/103 متر مربع

موقعيت : خارج از محدوده قانوني در داخل حريم شهر

شكل زمين و وضعيت توپوگرافي : منطقه هموار و مسطح m 22 = ارتفاع

مشخصات جغرافيايي با GPS : براساس UTM و مبناي مسطحاتي:                4074245 و 0736709   39 S

نوع و عمق خاك : اراضي تالابي مجاور تالاب بين المللي ميانكاله

فاصله از سكونتگاه هاي انساني : از نزديكترين منزل مسكوني روستاي امامده حدود 5600 متر

فاصله از محدوده شهر: 9  كيلو متر      

موقعيت :     شمال : تالاب بين المللي ميانكاله

                   جنوب : اراضي تالابي متعلق به بانك زمين

                   شرق : اراضي كشاورزي شركت ران

                   غرب : اراضي تالابي

اقدامات انجام گرفته :

1- تهيه طرح مطالعاتي و گزارش فني و اعتباري به ارزش سيصد ميليون ريال

2- تهيه گزارش مفصل ارزيابي زيست محيطي طرح درياي آرام به ارزش سيصدو پنجاه ميليون ريال

3- اخذ استعلامات از منابع طبيعي ، امور اراضي ، فرمانداري و در جريان بودن دو استعلام حفاظت محيط زيست و امور آب

4- رفع تداخل طرح درياي آرام و اصلاح خط محدوده طرح با محدوده حيات وحش ميانكاله و اصلاح سايت پلان براي تامين نظر سازمان حفاظت محيط زيست  

5- تهيه طرح تامين برق جاده دسترسي با همكاري مديريت امور برق شهرستان بهشهر

6- نقشه برداري وضع موجود جاده دسترسي به سايت

7- زير سازي جاده دسترسي به طول 9 كيلو متر

8-   تهيه نقشه هاي مورد نياز شركت آب منطقه اي مازندران براي تعيين حريم پيشروي آب از طريق شركت ذي صلاح به ارزش 000/000/50 ريال و ارسال جهت تصويب هيات سه نفره دفتر فني استانداري

9- جلسه با سازمان همياري شهرداريهاي استان براي تحويل نهايي طرح جامع درياي آرام

10-  مكاتبه و پي گيري از طريق وزير محترم جهادكشاورزي و سازمان تجهيز اراضي براي اجراي تصميم نامه هيات وزيران براي واگذاري اراضي طرح دريا  مربوط به بانك زمين ، مساحت 109 هكتار به شهرداري خليل شهر-

11-  اصلاح تداخل بخشي از مرز تقسيمات كشوري در طرح درياي آرام ( از طريق دفتر تقسيمات كشوري استانداري – دفتر فني استانداري – فرمانداري محترم شهرستان بهشهر  و گلوگاه )

 

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.