دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:20
پروژه احداث مجتمع آموزشي تخصصي ميداني هلال احمر

      پروژه احداث مجتمع آموزشي تخصصي ميداني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

 

1- درجلسه مورخ 4/7/90 – احداث مجتمع مذكور در خليل شهر با حضور مدير مركز آموزش و پژوهش و رئيس مركز علمي كاربردي و نيز رئيس مركز آموزشهاي تخصصي جمعيت هلال احمر استان متشكله در شهرداري خليل شهر طرح و طي نامه رسمي شماره 4027 مورخ 4/7/90 تعهدات و وظائف طرفين مشخص و معين گرديد.

2- مكاتبه مديرعامل وقت جمعيت هلال احمر استان با رياست محترم موسسه آموزش عالي ، معاونت آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به شماره 10/3787/101/2/90 مورخ 12/7/90 در اين خصوص و معرفي اراضي واقع در خليل شهر جهت احداث پروژه .

3- معرفي زمين مورد نظر از اراضي تحت مالكيت وزارت جهادكشاورزي ( اراضي ملي )  به مساحت 50 هكتار واقع در طرح فسخ شده كي دشت كلاك در حريم شمالي خليل شهر و انجام مكاتبات لازم از طرف شهرداري ، فرمانداري و نماينده محترم حوزه انتخابيه در مجلس با مديريت امور اراضي استان -

4- مكاتبه مديركل محترم املاك و موقوفات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به شماره 49894/23/90 مورخ 25/7/90 به عنوان مديرعامل جمعيت هلال احمر استان در خصوص جانمايي محل پروژه و پي گيري انتقال مالكيت .

5- طرح موضوع براي واگذاري اراضي درسازمان امور اقتصادي و دارايي استان و دبيرخانه كارگروه ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استان طي نامه شماره 4920 مورخ 11/8/90

6- اعلام و ارسال جوابيه سازمان به جمعيت هلال احمر استان مبني بر تشكيل پرونده در سازمان به شماره 581 مورخ 12/8/90 جهت ارائه طرح اجرايي و درخواست توسط دستگاه اجرايي يعني هلال احمر.

7- مكاتبه نماينده حوزه انتخابيه بهشهر، نكا طي نامه شماره 9/465/80 مورخ 8/9/90 به مدير عامل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران –

8- مكاتبه شماره 65744/23/90 مورخ 28/9/90 سرپرست وقت جمعيت هلال احمر استان ،  رياست موسسه آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، انجام استعلام سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به شماره 23427/111 مورخ 26/10/90 از اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري در خصوص قابليت واگذاري زمين و ارجاع نامه به شماره 48629/33/90 مورخ 8/11/90 اداره كل مذكور به اداره شهرستان به تاريخ 28629/33/90 مورخ 8/11/90 اداره شهرستان بهشهر

9- انجام بازديد ميداني اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان و ارسال آن به شماره 6597 مورخ 16/11/90به اداره كل به شرح ذيل :

الف: مساحت كل پلاك: 654 هكتار

ب: مساحت منابع ملي : 508 هكتار

ج: مساحت مستثنيات : 146 هكتار

د:مساحت مورد درخواست: 912181 متر مربع

و: سند مالكيت صادر شده است .

ه: سند مورد درخواست در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي مطرح نمي باشد.

ي: مورد درخواست مرتع مي باشد و تا كنون براي افراد حقيقي و حقوقي اعلام وضعيت نشده است.

10-تشكيل جلسه با حضور دستگاههاي مرتبط جهت رفع مشكل اجرايي در جلسه مورخ 6/7/91 در هلال احمر بهشهر به رياست نماينده حوزه انتخابيه بهشهر

11- تشكيل جلسه در مورخ 1/7/92 با حضور مديركل و كارشناسان اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري در شهرداري خليل شهر و اعلام ارائه طرح اجرايي و رفع نقائص اجرايي آن توسط هلال احمر استان به اداره كل منابع طبيعي

12- اعلام موضوع به سازمان امداد و نجات هلال احمر ، مديرعامل جمعيت هلال احمر استان و كشور

13- مذاكره حضوري مورخ 12/5/93 در تهران در همين خصوص با مشاور ارشد مديرعامل جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران .

 

 

 

 

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.