یکشنبه 3 مهر 1401 - 7:50
پروژه پیاده روسازی خیابان دانشگاه پیام نور

پروژه پیاده روسازی خیابان دانشگاه پیام نور به طول 320 متر و به مساحت 900 متر مربع با اعتبار 400 میلیون ریالی از محل اعتبارات داخلی شهرداری در حال انجام می باشد.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.