دوشنبه 11 مهر 1401 - 11:37
پروژه ساخت جوی و کانال آب

با توجه به اینکه در هنگام بارندگی آب های سطحی از ارتفاعات و جنگل به سمت محله کشیر خیل جاری می شد و مشکلات عدیده ای را از قبیل آب گرفتگی منازل برای شهروندان موجب می گشت,شهرداری جهت رفع این مشکل اقدام به احداث کانال سنگی هدایت آب های سطحی به طول 120 متر و به ابعاد 1/5*1/5 متر از منابع استانی تملک دارایی و با برآورد اولیه 1 میلیارد ریال را در دستور کار قرارداده است.لذا در این راستا شهرداری حسب ضرورت اقدام به توافق با مالکین اراضی داخل در طرح نموده است که 400 متر مربع از اراضی با توافق مالکین آزاد سازی شده است.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.