دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:53
شناسایی نقاط حادثه خیز ترافیکی

امروزه مساله ايمني ترافيك يكي از اصول اوليه مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل است و وقوع تصادفات در شبكه داخل شهري يكي از عوامل موثر بر عملكرد سيستم حمل و نقل می باشد.اولين گام در بهبود سطح ايمني ترافيك راه شناسايي نقاط حادثه خيز خواهد بود.اهميت اين موضوع باعث شده است روش هاي بسياري براي شناسايي نقاط حادثه خيز استفاده شود.

تصادف يك رويداد چند علتي است و تاثير همزمان چند عامل باعث وقوع يك تصادف مي شود.در نتيجه در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصادف در شناسايي نقاط حادثه خيز دقت نتايج را افزايش مي دهد.لذا در همین راستا , نقاط حادثه خیز خلیل شهر جهت ارائه گزارش در شورای ترافیک شهرستان شناسایی تا اخذ مجوز و اعتبارات لازم و اتخاذ راهکارها و تمهیدات کارشناسی در راستای برطرف کردن این نقاط انجام گیرد.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.