شنبه 9 اسفند 1399 - 10:50
پروژه تعریض و تملک ملک رمضان خندان

پروژه تعریض و تملک و آزاد سازی ملک متعلق به رمضان خندان واقع در انتهای خیابان باغستان به مساحت 55 متر مربع

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.