یکشنبه 10 فروردین 1399 - 16:24
پروژه تعریض ملک سید ابراهیم هاشمی

پروژه تعریض , تملک و آزاد سازی ملک متعلق به سید ابراهیم هاشمی واقع در خیابان بسیج رکاوند به مساحت 120 متر مربع.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.