دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:9
احداث دیوار سنگی در کوچه شهید زیارتی

احداث دیوار حائل سنگی در کوچه شهید زیارتی جنب منزل حسینعلی زیارتی به طول 50 متر و برآورد اولیه 500 میلیون ریال.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.