شنبه 9 فروردین 1399 - 18:28
مرمت جوب خیابان شهید حداد

تعمیر ومرمت جوب واقع در خیابان شهید حداد(علمدارمحله)با مشارکت شورای آببندان به طول 200 متر و با برآورد اولیه 20 میلیون تومان.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.