یکشنبه 3 مهر 1401 - 9:19
احداث کانال هدایت ابهای سطحی جنب ملک شعبان خلیلی

احداث کانال هدایت ابهای سطحی در محله عموزادمحله جنب ملک شعبان خلیلی بطول ۲۵متر.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.