شنبه 10 آبان 1399 - 12:55
انار خلیل شهر

شهر خلیل‌شهر دارای 370 هکتار باغات انار است که به صورت خودرو یا پرورشی در مناطق کوهستانی و دشتِ آن به عمل آمده و توسط حدود 700 بهره‌بردار برداشت می‌شوند.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.