یکشنبه 3 مهر 1401 - 9:23
اقدامات شهرداری در زمینه فضای سبز شهری 1392_94

1:کاشت65 اصله درخت افرا در پیرامون زمین ورزشی روباز کلاک

2:کاشت 70 اصله از درختان جنگلی از گونه افرا.انجیلی و صنوبر در قبرستان مالیکلا

3:کاشت 30 اصله درخت در حاشیه رودخانه کرمانی محله

4:کاشت درختان نارنج در خیابان شهید اسحاق رحمانی

5:کاشت درختان افرا و اقاقیا در ضلع غربی و شمالی دانشگاه پیام نور

6:کاشت 150 اصله درخت افرا در سال 94 در پیرامون زمین ورزشی روباز رکاوند

7:کاشت 40 اصله درخت نارنج درخیابان کتاب (محله رباط)

اینها گوشه هایی از خدمات شهرداری در طی چهارسال گذشته در این بخش می باشد.


اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.