یکشنبه 3 مهر 1401 - 7:37
خدمات شهری

به استناد بند14 ماده 55 قانون شهرداری،یکی از وظائف مهم شهرداری،اتخاذ تدابیر موثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق است،و اجرای این وظیفه مهم بر عهده آتش نشانی و خدمات ایمنی از حوزه امور خدمات شهری می باشد.

شهرداری خلیل شهردر حال حاضر با دو دستگاه ماشین آتش نشانی ایسوزو هشت تنی و ایسوزو 18تنی و با شش نفر نیرو در سه شیفت ،در این بخش آماده خدمت به شهروندان و مردم نقاط مجاوراست ودر بسیاری از ماموریت ها و عملیات های مشترک توانسته است هم حضور بموقع داشته باشد و هم عملکرد اجرایی بهتری از خود نشان دهد.

آتش نشانان دلیر شهرداری خلیل شهر ،بارها مورد تقدیر کتبی مسئولان استانی و شهرستان قرارگرفتند و سالیانه در نزدیک به یکصد فعالیت عملیاتی.خدماتی و آموزشی و آمادگی مشارکت دارند.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.