یکشنبه 3 مهر 1401 - 8:6
بتن ریزی کوچه یگانه

بتن ریزی کوچه یگانه در محله مالیکلا به مساحت ۳۶۰مترمربع وبا هزینه پنجاه میلیون ریال با مشارکت شهروندان ساکن کوچه یگانه.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.