یکشنبه 3 مهر 1401 - 9:7
کد مقاله : 2035
مقالات : شهر و شهروندي
تاريخ انتشار : جمعه 7 شهریور 1393 - 13:36
معنا و مبناي شهر سالم
معنا و مبناي شهر سالم

معنا و مبنای شهر سالم

سید جعفر ساجدی

هدف شهرسازی و شهرداری ، اهدای بهترین شرائط زندگی ممکن به شهروندان می باشد در برنامه ریزی شهری سعی می شود این هدف با ارزان ترین هزینه و بدون آسیب رسانی به کارها حاصل گردد و از طرفی شهرهای معاصر در معرض دو نوع عمده از خطرها قرار دارند : خطرات طبیعی (زلزله ، سیل ، طوفان ، خشکسالی و رانش زمین و .... ) و خطر تکنولوژیک و مصنوعی ، این نوع خطرات بستگی به فعالیت صنایع و مشاغل تعریف می شوند ، خطرات ناشی از فعالیت صنایع شیمیایی ، نیروگاه ها سبب شد تا برنامه ریزان شهری به دنبال حقیقت و آرمانی به نام « شهر سالم » باشند . در سال 1986 ، سازمان جهانی بهداشت با بهره گیری از دو اصل همکاری بین بخشی و مشارکت عمومی ، اجرای این پروژه آرمانی را در دستور کار خود قرار داد. در واقع در طرح شهر سالم ، بهداشت از جنبه های اساسی زندگی شهری محسوب می شود و در خدمت توسعه به کار گرفته می شود . در واقع اجرای طرح شهر سالم بر مبنای اندیشه توسعه پایدار و مشارکت عمومی راهکار برنامه ریزان شهری برای برطرف کردن معایب توسعه شتابان شهری است و ظهور و بروز شعار « انسان سالم ، محور توسعه پایدار » را می توان چکیده رویکرد این طرح مهم دانست . لازم است در این نوشتار کوتاه با تعریف بهداشت نیز آشنا شویم ، مطابق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت مصوب سال 1964 بهداشت عبارت است از : « وضعیت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی » و این تعریف نشانگر آن است که مقوله بهداشت ، هدف اصلی بسیاری از حوزه های اجرایی و تصمیم ساز می تواند باشد و برنامه ریزان و مدیران شهری نیز در همین راستا دارای نقشی اساسی در بهبود وضعیت بهداشتی و محیط زیست شهری می باشند. زیرا در محیط شهری ، تعامل بین انسان و محیط به حد اعلای خود می رسد و دارای پیچیدگی های بسیار فراوان اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فنی است و علاوه بر مسائل چهارگانه آب ، خاک ، غذا و هوا ، مسائل دیگری نیز در نظر گرفته می شود . لذا وجود جمعیت سالم و رفاه خانوارهای شهری از ضروریات دستیابی به توسعه پایدار است و توسعه پایدار و مشارکت عمومی را مبنای مفهوم و شکل گیری ایده شهر سالم می دانند چرا که در توسعه پایدار ، توسعه ، حقی مساوی برای بشریت و برای نسلهای کنونی و آینده دانسته می شود و حفاظت از محیط زیست بخشی جدانشدنی از توسعه تعریف می گردد و از طرفی دستیابی و اجرای طرح هایی چون شهر سالم بدون شناخت و دستیابی مشارکت عمومی شهروندان نتایج مثبت را در بر نخواهد داشت و در همین راستا باید مفهوم سرمایه اجتماعی که « مجموعه روابط ساخت یافته مبتنی بر هنجارها و قواعد خاص و در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد و همکاری ... » می باشد را به عنوان یکی دیگر از مبناها و پایه های شکل گیری شهر سالم شناخت .  

 

 

گردآورنده ي خبر : سيد جعفر ساجدي

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.