یکشنبه 3 مهر 1401 - 9:18
کد خبر : 30533
اخبار : اجتماعی
تاريخ انتشار : پنج شنبه 1 تیر 1396 - 9:27
بودجه و عملکرد مالی شهرداری طی سال های 86 الی 95
بودجه و عملکرد مالی شهرداری طی سال های 86 الی 95

🔹بودجه سالانه شهرداری
واژه بودجه از زبان فرانسه وارد زبان پارسی و دیگر زبانها شده است و در لغت  به معنی ساک خزانه دار است که دریافتها و وجوه دولتی را در آن قرار می دادند .

🔹مطابق ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346،بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ،همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر ،قابل اجراست.

بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظائف و فعالیتهای مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم می گردد.

طرز تنظیم بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظائف و فعالیتها و انطباق بودجه با آن و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تحت عنوان بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ می گردد.

🔹درماده 67 قانون شهرداری و  ماده 27 آیین نامه مالی شهرداریها درباره موعد نهایی تهیه و تصویب بودجه سالانه شهرداری اینچنین آمده است :
ماده 67 قانون شهرداری:
شهرداری مکلف است مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه ،بودجه سالیانه خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید و شورای اسلامی شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال ،آن را رسیدگی و سپس تصویب کند .

ماده 27 آیین نامه مالی شهرداریها :
موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون شهرداری حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که شورا در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند ،شهردار موظف است مراتب را به استاندار و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهرداری ،اقدامات لازم معمول گردد.
 
🔹مطابق ماده 26 آیین نامه مالی شهرداریها ،مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئوول امور مالی است و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مامورین دیگر شهرداری ،رفع مسئوولیت نخواهد کرد.

گردآورنده ي خبر : م.رضایی

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.