یکشنبه 3 مهر 1401 - 8:51
کد خبر : 5123
تاريخ انتشار : شنبه 27 دی 1393 - 8:15
اجرای طرح اتلاف سگهاي ولگرد بلا صاحب و مضر از تاريخ 3/11/93لغايت 10/11/93
در اجراي بند 15 ماده 55قانون شهرداري و به منظور پيشگيري و جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و برقراري آسايش و آرامش همشهريان در سطح شهرطرح اتلاف سگهاي ولگرد بلا صاحب و مضرتوسط شهرداري با همكاري و نظارت دادستاني محترم ، كلانتري 12 ، شبكه بهداشت و درمان ، شبكه دامپزشكي و اداره حفاظت محيط زيست از تاريخ 3/11/93لغايت 10/11/93 به اجرا در خواهد آمد.

به اطلاع همشهريان و شهروندان عزيز مي رساند كه در اجراي بند 15 ماده 55قانون شهرداري و به منظور پيشگيري و جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و برقراري آسايش و آرامش همشهريان در سطح شهرطرح اتلاف سگهاي ولگرد بلا صاحب و مضرتوسط شهرداري با همكاري و نظارت دادستاني محترم ، كلانتري 12 ، شبكه بهداشت و درمان ، شبكه دامپزشكي و اداره حفاظت محيط زيست از تاريخ 3/11/93لغايت 10/11/93 به اجرا در خواهد آمد. لذا همكاري همشهريان عزيز به ويژه صاحبان سگها و دامداران وباغداران لازم و ضروري است و رعايت موارد و نكات ذيل مورد تقاضا و الزامي است:

1- صاحبان محترم و شهرونداني كه داراي سگ مي باشند نسبت به قلاده نمودن آن در محوطه ملك خود اقدام نمايند و حركت سگ در ساعات شبانه در سطح شهر به عنوان بلاصاحب، ولگرد و مضر شناخته مي شود و موجب اتلاف آن خواهد شد.

2- طرح اتلاف سگهاي ولگرد در محدوده و حريم شهر برابر مقررات قانوني و با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط مي باشد و لذا به مدت7روز از تاريخ 3/11/93لغايت 10/11/93شهروندان به ويژه مالكين و صاحبان سگها ، دامداران و كشاورزان عزيز موظف خواهند بود موارد فوق را مورد توجه قرار دهند. در صورت اتلاف سگ در زمان تعيين شده اجراي طرح ، هيچ شكايت، اعتراض و عذري قابل قبول و رسيدگي نخواهد بود.

گردآورنده ي خبر : مدیر سایت

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.