دیوار کشی و آماده سازی زمین شهرداری برای ایستگاه سلامت و ورزش بانوان

در اجرای مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در سال گذشته که با پیشنهاد کمیسیون امور بانوان طرح گردید ،دیوار کشی و آماده سازی زمین شهرداری برای ایستگاه سلامت و ورزش بانوان در خیابان پیام ،کوچه پیام 1به طول 66 متر برای نصب ست ورزشی با برآورد اولیه  دویست میلیون ریال آغاز گردید.رئیس کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر با اعلام این خبر از توجه و اهتمام شورای اسلامی شهر وهمکاری شهردار پرتلاش برای تامین ورفع مشکلات بانوان در بخش ورزش با حداقل امکانات تقدیر کرد.

چاپ محتويات