پروژه اجرای عملیات ساخت کانیو

این پروژه که در محله کشیر خیل از ابتدای خیابان چشم انداز تا انتهای خیابان چشم انداز 4 و به طول 250 متر با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از منابع داخلی شهرداری تامین شده است با هدف هدایت آبهای سطحی در هنگام بارندگی های شدید و جلوگیری از فرسایش شانه خاکی و سطح آسفالت معابر در دستور کار قرار گرفت.

چاپ محتويات