بتن ریزی کوچه شفق

بتن ریزی کوچه شفق در محله رباط،  بطول چهل متر و عرض پنج متر و به مساحت دویست متر مربع و با هزینه بالغ بر سی میلیون ریال وبا مشارکت شهروندان وهمشهریان عزیز ساکن در این کوچه امروز انجام شد.

چاپ محتويات