شنبه 2 مرداد 1400 - 11:4
پروژه تعریض ملک سید ابراهیم هاشمی

پروژه تعریض , تملک و آزاد سازی ملک متعلق به سید ابراهیم هاشمی واقع در خیابان بسیج رکاوند به مساحت 120 متر مربع.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.