چهارشنبه 13 مهر 1401 - 18:34
آسفالت خیابان آیت الله رحمانی

پروژه آسفالت خیابان آیت الله رحمانی از ابتدای این خیابان به طول 2 کیلومتر آغاز و تا پل ملامحله ادامه خواهد داشت.این پروژه به مساحت 26 هزار متر مربع می باشد که هزینه های آن از محل اعتبارات استانی تامین گردیده است.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.