دوشنبه 11 مهر 1401 - 12:47
منطقه نمونه گردشگری سرخ او

پارک جنگلی سرخ اُ  در مناطق کوهستانی خلیل شهر واقع شده است و از مکان های دیدنی با امکانات رفاهی خوب می باشد از امکانات رفاهی پارک جنگلی سرخ اُ  می توان به استخر شنا ، نماز خانه ،فروشگاه،قهوه خانه سنتی و سکو های استراحت و ... اشاره کرد


تصویب‌نامه در خصوص تعیین پنجاه و شش منطقه در استان مازندران به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره157417/ت41325هـ

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ پنجاه و شش منطقه در استان مازندران به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.


فهرست مناطق نمونه گردشگری استان مازندران

ردیف 1 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی خربزه چشمه
شهرستان : گلوگاه
ردیف 2 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل حاشیه رودخانه مشی
شهرستان :گلوگاه
ردیف 3 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل زاغمرز
شهرستان : بهشهر
ردیف 4 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی مهربان رود
شهرستان : بهشهر
ردیف 5 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل دریای آرام
شهرستان : بهشهر
ردیف 6 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی پاسند رز
شهرستان : بهشهر
ردیف 7 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی سرخ او
شهرستان : بهشهر
ردیف 8 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل مروارید خزر
شهرستان : نکا
ردیف 9 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه رودخانه تجن ساری
شهرستان : ساری
ردیف 10 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل برگه
شهرستان : ساری
ردیف 11 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی امامزاده علی امره
شهرستان : ساری
ردیف 12 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل کرفون
شهرستان : جویبار
ردیف 13 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل گلدشت
شهرستان : جویبار
ردیف 14 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی امامزاده سیدابوصالح
شهرستان : جویبار
ردیف 15 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه تفریحی شیخ موسی
شهرستان : بابل
ردیف 16 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل مرزناک بابل
شهرستان : بابل
ردیف 17 :
منطقه نمونه گردشگری : محور تفریحی بابل ـ شیرگاه
شهرستان : بابل
ردیف 18 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه دریاچه شورمست
شهرستان : سوادکوه
ردیف 19 :
منطقه نمونه گردشگری : گدوک
شهرستان : سوادکوه
ردیف 20 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه سد برنجستانک
شهرستان : سوادکوه
ردیف 21 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه جنگلی چم چم
شهرستان : سوادکوه
ردیف 22 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی آزادمهر
شهرستان : سوادکوه
ردیف 23 :
منطقه نمونه گردشگری : شاهاندشت
شهرستان : آمل
ردیف 24 :
منطقه نمونه گردشگری : بلیران
شهرستان : آمل
ردیف 25 :
منطقه نمونه گردشگری : نوا
شهرستان : آمل
ردیف 26 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه سد لار
شهرستان : آمل
ردیف 27 :
منطقه نمونه گردشگری : لاسم
شهرستان : آمل
ردیف 28 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل بونده شرفتی و برجنده
شهرستان : محمودآباد
ردیف 29 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل وزرامحله
شهرستان : محمودآباد
ردیف 30 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل چاکسر
شهرستان : محمودآباد
ردیف 31 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل خشت سر
شهرستان : محمودآباد
ردیف 32 :
منطقه نمونه گردشگری : سوراخ مازو
شهرستان : محمودآباد
ردیف 33 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل نشیندان
شهرستان : محمودآباد
ردیف 34 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی طاحبار
شهرستان : محمودآباد
ردیف 35 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل فریدونکنار
شهرستان : فریدونکنار
ردیف 36 :
منطقه نمونه گردشگری : لاویج
شهرستان : نور
ردیف 37 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه سد البمالات
شهرستان : نور
ردیف 38 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل رویان
شهرستان : نور
ردیف 39 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل ایزده
شهرستان : نور
ردیف 40 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل دریای نور
شهرستان : نور
ردیف 41 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل دهنو
شهرستان : نوشهر
ردیف 42 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل کورکورسر
شهرستان : نوشهر
ردیف 43 :
منطقه نمونه گردشگری : حاشیه سدآویدر
شهرستان : نوشهر
ردیف 44 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی چمن رود بارک
شهرستان :چالوس
ردیف 45 :
منطقه نمونه گردشگری : تفرجگاه دوآب مرزن آباد
شهرستان : چالوس
ردیف 46 :
منطقه نمونه گردشگری : منطقه اطراف غار دانیال
شهرستان : تنکابن
ردیف 47 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل خرماچال
شهرستان : تنکابن
ردیف 48 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل تیلاکنار
شهرستان : تنکابن
ردیف 49 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی سی سرا
شهرستان : تنکابن
ردیف 50 :
منطقه نمونه گردشگری : جنگل مازیچال
شهرستان : تنکابن
ردیف 51 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی چالدره
شهرستان : تنکابن
ردیف 52 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل عباس آباد
شهرستان : تنکابن
ردیف 53 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل ولی آباد
شهرستان : تنکابن
ردیف 54 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل کتالم
شهرستان : رامسر
ردیف 55 :
منطقه نمونه گردشگری : ساحل طلایی
شهرستان : رامسر
ردیف 56 :
منطقه نمونه گردشگری : پارک جنگلی ایلمیلی
شهرستان : رامسر

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.