چهارشنبه 13 مهر 1401 - 17:52
انار خلیل شهر

شهر خلیل‌شهر دارای 370 هکتار باغات انار است که به صورت خودرو یا پرورشی در مناطق کوهستانی و دشتِ آن به عمل آمده و توسط حدود 700 بهره‌بردار برداشت می‌شوند.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.