چهارشنبه 13 مهر 1401 - 19:2
فروشگاه عرضه محصولات محلی و سوغات ارمغان سفر

فروشگاه عرضه محصولات محلی و سوغات ارمغان سفر با رویکرد معرفی شهر،جذب مسافر و معرفی و عرضه سوغات شهر به آنان.

در تکمیل اهداف ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر و در جهت تداوم دستاوردهای جشنواره انار خلیل شهر و با توجه به این که سالانه هفده میلیون مسافر،گردشگر و زائر حرم قدس رضوی از مسیر آسیایی بهشهر-گلوگاه در عبور و تردد هستند و از طرفی نزدیک به چهار کیلومتر از این مسیر در محدوده و حریم شهری مصوب خلیل شهر واقع شده،شهرداری را بر آن داشت که با رویکرد معرفی شهر.جذب مسافر و عرضه محصولات محلی و سوغات در فضایی به مساحت 44 متر مربع بادر نظر گرفتن مواد 45و 46 آیین نامه مالی شهرداریها با عنوان فروشگاه عرضه محصولات محلی و سوغات ارمغان سفر احداث نماید .

این فروشگاه که از اموال شهرداری است

با هزینه ششصد میلیون ریال زیبا و شیک در داخل پارک خطی نرسیده به جایگاه cng طراحی و اجرا گردید .

ودر حال حاضر با برون سپاری با انعقاد قراردادی دوساله برای سال اول به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال و برای سال دوم با پانزده درصد افزایش به کانون زرین خلیل شهر اجاره داده شد.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.