شنبه 2 مرداد 1400 - 12:43
تعریض پل خشکه دره ملامحله

آغاز عملیات اجرایی تعریض پل خشکه دره ملامحله  به طول 9 متر و با دهنه 4 متر و با برآورد هفتصد میلیون ریال .

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.