دوشنبه 11 مهر 1401 - 11:39
احداث مجتمع تعمیرات خودرویی

احداث مجتمع تعمیرات خودرویی سرمایه گذار بومی ،حاج نصرالله باقری در خیابان آیت الله رحمانی با پیشرفت فیزیکی  35 درصدی شامل اجرای فندانسیون ،ستون گذاری و دیوار چینی

✅مشخصات طرح:
زمین مجتمع تعمیرات خودرویی به مساحت 3050 متر مربع که 71 متر در تعریض قرار دارد.
2987 متر مربع بعد از تعریض
🔸در تاریخ 12 /11/95 جناب حاج نصرالله باقری درخواست اجرای این طرح سرمایه گذاری را به شهرداری ارائه کرد و با توجه به وظائف شهرداری در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و در جهت اهداف مقرر در ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر لزوم رفع موانع و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری آن تاکید گردید
🔸مساحت زیربنای پروژه 2154/4متر مربع طبق نقشه ها و طرح اجرایی آن،
شامل 19 تعمیرگاه،2 فروشگاه،نمازخانه و سرویس بهداشتی،واحد کارشناسی خودرو ،قهوه خانه و پذیرایی با برآورد نزدیک به بیست میلیارد ریال

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.